Privacy statement

Clientgegevens worden opgeslagen in ons Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Deze gegevens worden gebruikt om goede medische zorg te kunnen verlenen. Om misbruik van cliëntgegevens tegen te gaan is sinds mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Alleen medewerkers die direct betrokken zijn bij jouw hulpverlening mogen dit EPD inzien. Er worden geen gegevens verstrekt aan derden zonder jouw toestemming.

De toegang tot het EPD is beveiligd door middel van inlogcodes en wachtwoorden. Daarbij is het EPD in een beveiligde omgeving opgeslagen, waardoor het systeem alleen vanuit onze vestigingen benaderbaar is of via een beveiligde en versleutelde toegang.

Al onze hulpverleners zijn gebonden aan hun medisch beroepsgeheim. Ook na beëindiging van een dienstverband mag er geen enkele informatie over onze cliënten naar buiten worden gebracht.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens overeenkomstig de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) gedurende 15 jaar.